Konsept Logo

Utsmykking i arbeidsmiljø

Orkla

Utsmykking i arbeidsmiljø av kontorene i Nøstegaten og ved TORO-fabrikken i Arna. Gjennomgående bruk av motiver hentet innen råvarer til foredling til kjente brands fra Orkla Foods Norge. Konseptet er utvkling i nær dialog med grafisk miljø hos kunde.

Konsept Reklame AS

Thormøhlensgate 53 C, N-5006 Bergen
Tlf: 55 34 99 70 - Epost: post@konsept.no

Følg oss

Følg oss på Facebook TwitterLinkedIn