Konsept Logo

Utsmykking i arbeidsmiljø

Odfjell Drilling

  • OdfjellDrillingutsmykkingarbmiljø2
  • Bilde-9
  • Bilde-8
  • Odfjell Drilling, utsmykking arb.miljø 2
  • Bilde-9
  • Bilde-8
Kontrastmerking vindu og andre glassfelt. Avblending glassfelt mot innsyn i møterom hvor en behandler sensitiv informasjon som stratergi, planer og HR. Bilder, motiver knyttet til offshore og landbaserte aktiviteter.

Design i samarbeid med Mellomrom Arkitekturpsykologi AS ved Interiørarkitekt Randi Odd.

Konsept Reklame AS

Thormøhlensgate 53 C, N-5006 Bergen
Tlf: 55 34 99 70 - Epost: post@konsept.no

Følg oss

Følg oss på Facebook TwitterLinkedIn