Konsept Logo

Utsmykking i arbeidsmiljø

Norges Handelshøyskole

  • Folieringglassfelt-3
  • Folieringglassfelt-1
  • Folieringglassfelt-5
  • Folieringglassfelt-4
  • Foliering glassfelt-3
  • Foliering glassfelt-1
  • Foliering glassfelt-5
  • Foliering glassfelt-4
Nybygg åpnet våren 2013. Universell uforming iht. krav til kontrastmerking. NHH ønsket å bruke elementer fra ny grafisk profil til avskjerming av glassfelt mot kontorer.

Lesesaler og grupperom har dekor og uttrykk formgitt i eget kunstprosjekt. Kunstner Kurt Johannessen. Ansvarlig arkitekt, Link Arkitekter.

Flere bilder kan en se på kunstnerens hjemmeside

Konsept Reklame AS

Thormøhlensgate 53 C, N-5006 Bergen
Tlf: 55 34 99 70 - Epost: post@konsept.no

Følg oss

Følg oss på Facebook TwitterLinkedIn