Konsept Logo

eHealth Norway

 • Helse-ogOmsorgsdepartementet-6
 • Helse-ogOmsorgsdepartementet-9
 • Helse-ogOmsorgsdepartementet-8
 • Helse-ogOmsorgsdepartementet-7
 • Helse-ogOmsorgsdepartementet-1
 • Helse-ogOmsorgsdepartementet-3
 • Helse-ogOmsorgsdepartementet-12
 • Helse-ogOmsorgsdepartementet-11
 • Helse- og Omsorgsdepartementet-6
 • Helse- og Omsorgsdepartementet-9
 • Helse- og Omsorgsdepartementet-8
 • Helse- og Omsorgsdepartementet-7
 • Helse- og Omsorgsdepartementet-1
 • Helse- og Omsorgsdepartementet-3
 • Helse- og Omsorgsdepartementet-12
 • Helse- og Omsorgsdepartementet-11
"Én pasient - én journal"

eHealth Norway, norsk fellesstand. Formålet med den norske deltakelsen i Dublin har vært å knytte internasjonale kontakter, vise frem hva Norge gjør, samt å lære av hva andre land gjør. I alt var det nærmere hundre norske deltakere på konferansen, fra både helsesektoren og IT-bransjen.

Konsept Reklame AS

Thormøhlensgate 53 C, N-5006 Bergen
Tlf: 55 34 99 70 - Epost: post@konsept.no

Følg oss

Følg oss på Facebook TwitterLinkedIn