Konsept Logo
Helse- og Omsorgsdepartementet-12

eHealth Norway

Formålet med den norske deltakelsen i Dublin har vært å knytte internasjonale kontakter, vise frem hva Norge gjør, samt å lære av hva andre land gjør.
Frank Mohn Flatøy AS-2

Frank Mohn AS

Konsept prosjekterer, følger opp og gjennomfører messestands worldwide.
Seafood from Norway-6

Innovasjon Norge - SEG/SPG

Tidligere kjent som European Seafood Exposition/Seafood Processing Europe. Seafood Expo Global og Seafood Processing Global er den største sjømathendelse i verden.
Kongsberg-10

Kongsberg - UDT

Underwater Defence Technology. Det globale event for undervannsforsvar- og sikkerhet. UDT er undervannsforsvar- og sikkerhets dedikerte utstilling og konferanse.

Innovasjon Norge - EVS27

Den viktigste møteplassen for internasjonale aktører innen forretningsutvikling, kunnskap og ny teknologi i sektor for el-biler.
UiB Bio. Institutt-2

Utstillingsformidling

Utvalg av natur- og kulturhistorisk formidling.

Konsept Reklame AS

Thormøhlensgate 53 C, N-5006 Bergen
Tlf: 55 34 99 70 - Epost: post@konsept.no

Følg oss

Følg oss på Facebook TwitterLinkedIn