Konsept Logo

Innovasjon Norge - EVS27

"FEEL NATURE, MOVE ELECTRIC"

Den viktigste møteplassen for internasjonale aktører innen forretningsutvikling, kunnskap og ny teknologi i sektor for el-biler.
Mer enn 4000 besøkende fra 58 land, 1300 kongressdeltagere 232 utstiller deltok på messen. Norge var representert som en av ti nasjonale paviljonger.

Konsept Reklame AS

Thormøhlensgate 53 C, N-5006 Bergen
Tlf: 55 34 99 70 - Epost: post@konsept.no

Følg oss

Følg oss på Facebook TwitterLinkedIn